Студентське самоврядування – це форма управління, за якої студенти на рівні групи, відділення, гуртожитку самостійно вирішують питання внутрішнього управління Державного вищого навчального закладу «Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум».

 Студентське самоврядування  - це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав і інтересів студентів, а також брати участь в управлінні технікумом.

 Студентське самоврядування є невід’ємною частиною громадського самоврядування технікуму, важливим елементом вдосконалення освітньої роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

 Студентське самоврядування виражає інтереси усіх студентів технікуму незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

 Органи студентського самоврядування діють на принципах добровільності, колегіальності, відкритості.

 В технікумі діють такі органи студентського самоврядування: Студентська Рада технікуму, Студентські Ради відділень, Студентська Рада гуртожитку.

Please reload

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now